نتایج نظر سنجی
عملکرد وبلاگ
گزینه 1 :
1 نفر - 50%
گزینه 2 :
0 نفر - 0%
گزینه 3 :
0 نفر - 0%
گزینه 4 :
1 نفر - 50%